Zien Hong - Vietnamesisk Dansk Forening

Vietnamesisk Dansk Forening er stiftet i 2004 og holder til i Agoraens øverste lokaler. Foreningens formål er at lette den vietnamesiske integration i det danske samfund og at bevare de vietnamesiske kulturelle værdier. For at kunne opnå foreningens formål, arbejdes der med følgende aktiviteter: 

Aktivt og kontaktskabende samvær mellem vietnamesere og danskere, som ønsker viden om dansk og vietnamesisk kultur. 

Kulturelle aktiviteter for børn og unge.

Afholdelse af seminarer og foredrag om kulturelle emner, udstillinger, kulturaftener mm. 

Foreningen kan kontaktes på: 
Zien Hong Forening
c/o Agoraen
Nyløkke 2
6200 Aabenraa

email: hoizienhong@yahoo.dk

Bestyrelsen: 
Formand: Michael Nguyen Haugaard
Næstformand: Tang P. Nguyen
Sekretær: Hong Nguyen Haugaard
Kasserer: Hahn Hong Nguyen
Bestyrelsesmedlem: Thu Minh Thang Hoang