Gå til hoved-indhold

Generalforsamling Paraplyforeningen

Paraplyforeningen afholder ordinær generalforsamling onsdag  d. 24.03.2021 kl. 19.30

Pga. af Covid-19 afholdes generalforsamlingen virtuelt.

Tilmelding er nødvendig senest d. 23.03.21 kl. 18.00 - og kan ske via dette link: https://hkbydel.nemtilmeld.dk/2

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent og protokolfører
  2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
  3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Evt.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte formand Ulla Kristensen
enten via mail ullakristensen@hotmail.com eller tlf. 40378910.

Med venlig hilsen

Paraplyforeningen
Ulla Kristensen