Gå til hoved-indhold

Den boligsociale helhedsplan på Høje Kolstrup

Indsatser og aktiviteter

Tryghed og Trivsel

Social vicevært

 • Opsøgende og netværksskabende arbejde for sårbare beboere.
 • Understøtte øget livskvalitet og netværk for beboere, der oplever ensomhed og isulation.

Guidet fælleslæsning

 • Øge sårbare beboeres generelle trivsel og netværk med andre i boligområdet.
 • Bidrage til at flere beboere bruger fuldtræfferen.

Reducering af udgifter ved fraflytning

 • Reducere udgifter til istandsættelse ved fraflytning gennem forebyggende indsats og sikre at beboerene bor i en sund bolig.

Forebyggelse og Forældreansvar

Legestue for børn 0-6 år

 • Kontakt til småbørnsforældre.
 • Give forældre viden om emner som kost, tand hygiejne, udvikling mm.

Brobygning til kultur

Klar til skole

 • Aktiviteter i børnehave om børns udvikling og behov, øget forældresamarbejde og brobygning fra børnehave til skole.

Lektiecafé

Fritidsaktiviteter - DGI Crossroads

Uddannelse og Beskæftigelse

Jobguide

 • Styke beboernes muligheder for at komme tættere på arbejdsmarkedet.
 • Matche ledige med uddannelse, opkvalificering eller arbejde.

Job- og uddannelsesvejledning for unge 18-25 år

 • Samarbejde mellem Jobcenter, UU og socialpsykiatri omkring aktiviteter der skal motivere og støtte unge med henblik på at fastholde dem i uddannelse eller arbejde.

Ung og Digital

 • Lære unge om brugen af digital postkasse og dermed forbedre deres kommunikation med det offentlige om emner som sundhed, uddannelse, forsørgelse mm.